Μαρία Μπούρη,

Παιδίατρος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ,

Η Μαρία Μπούρη είναι Παιδίατρος, απόφοιτη και διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Έχει μετεκπαιδευτεί στο πεδίο «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Ιατρική» (Master of Arts in Medical Humanities, University of Wales, Swansea), στην  Ανακουφιστική (Παρηγορική) Ιατρική (Diploma in Palliative Medicine, University of Wales, College of Medicine) καθώς και στο πρόγραμμα «Working with Physical Illness: A Family Approach» (Tavistock & Portman NHS). Από το 2109 συνεργάζεται με το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) παρέχοντας ερευνητικό και διδακτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Παράλληλα πραγματοποιεί μεταδιδακτορική έρευνα στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα τη φαινομενολογική-ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας της μέριμνας στο πλαίσιο της ανίατης νόσου.

Από το 2001 εργάζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και παράλληλα συμμετέχει σε προγράμματα κατάρτισης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας διαφόρων ειδικοτήτων. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας για την Ψυχική Υγεία των Βρεφών. Είναι ιδρυτικό μέλος και έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας για την Ανακουφιστική Φροντίδα Παιδιών και Εφήβων και του διεπιστημονικού σωματείου Διαβάζοντας Μεγαλώνω. Είναι επίσης μέλος της Executive Committee της Ομάδας Αναφοράς Primary Care Preference Group της European Association for Palliative Care καθώς και του δικτύου Religion, Health and Humanities ResearchersNetwork (University of Durham). Είναι συγγραφέας άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Έχει επίσης επιμεληθεί και μεταφράσει βιβλία και εκπαιδευτικά εγχειρίδια με επίκεντρο την ανακουφιστική-παρηγορητική φροντίδα, το περιγεννητικό πένθος και την αντιμετώπιση του πόνου. Είναι κριτής σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο της ανακουφιστικής –παρηγορητικής φροντίδας και της δημοσίας υγείας. Στα επιστημονικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η επικοινωνία των ανθρωπιστικών επιστημών με την ιατρική, η φιλοσοφία της ιατρικής, ο διάλογος θρησκείας και επιστήμης, η ιστορία των θεσμών και πρακτικών φροντίδας και προστασίας του παιδιού καθώς και η πρωτοβάθμια ανακουφιστική-παρηγορική φροντίδα υπό την οπτική της δημόσιας υγείας, των κοινοτήτων συμπαράστασης και της κοινωνίας των πολιτών.

Δημοσιεύσεις

Αναλυτικά στοιχεία της ερευνητικής, μεταφραστικής και συγγραφικής δραστηριότητας διατίθενται στον σύνδεσμο:
https://scholar.google.com/citations?user=JWywdKgAAAAJ&hl=en