Αναστασία Φιλιππουπολίτη

Επίκουρη Καθηγήτρια, ΕΑΠ

Είμαι Επίκουρη Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ε.Α.Π. και Συντονίστρια της Θ.Ε. ΕΕΠ22 «Μουσεία,
Επιστήμες και Τεχνολογία» του ΜΠΣ «Επικοινωνία της Επιστήμης». Από το 2009 ως το 2022 ήμουν μέλος ΔΕΠ στην Σχολή Επιστημών Αγωγής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Η ερευνητική δραστηριότητα και οι δημοσιεύσεις μου αναπτύσσονται στους εξής αλληλοσυνδεόμενους άξονες: Μουσειολογία της Επιστήμης, Μουσεία και Επικοινωνία, Μουσεία και Μάθηση και Ιστορία των Μουσείων. Από το 2017, είμαι μέλος του Ακαδημαϊκού Συμβουλίου του Μουσείου Ευρωπαϊκής Ιστορίας.

Δημοσιεύσεις

with Evangelos X. Papoulias, Konstantinos A. Konstantopoulos: The University of Smyrna (1920-1922) and the Library of the Department of the Austrian Archaeological Institute of Smyrna (1898- 1921). Journal of Oriental and African Studies, 30 (2021), 295-311.

George N. Vlachakis, Panagiotis Lazos, “Der deutsche Beitrag zum Ausbau des physikalischen Instrumentariums an der Athener Universität: Ankäufe und Erwerbungen”, in: Alexandros-Andreas Kyrtsis und Miltos Pechlivanos (Hg.), Compendium der deutsch-griechischen Verflechtungen, 16.03.2022, URI: https://comdeg.eu/compendium/essay/110148/.

Harry, C. C., & Vlahakis, G. N. (2022). On the Perception of Time in Ancient Greece. In anderen Zeiten/In Other Times: Zeitdiskurse im Wandel/Changing Discourses of Time across Human History, 23.

Vlahakis, G. N. (2022). Physical Chemistry in Greece before and After World War II as a Case Study for the Effect of Politics on Science and Scientists. In In Foreign Lands: The Migration of Scientists for Political or Economic Reasons (pp. 373-380). Birkhäuser, Cham.

Vlahakis, G.N. (2022). The adventures of a Greek priest, the acquaintance of Newtonian physics and other stories in 18th century Romanian Principalities in Alexandra Chiriac, Alina Bruckner, Iulia Elena Zup, Ioan-Augustin Guriţă, Ana Catană-Spenchiu (Eds.), Re-configuring Romanian culture on its way towards modernity. Romanian Translation Practice in the age of Enlightenment (1770-1830), 75-92, Hartung-Gorre Publishers, Konstanz, ISBN 978-3-86628-765-5

Παναγιώτης Νάστος, Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Κλιματική Αλλαγή. Μύθος ή Πραγματικότητα;, Physics News, 37, Iούνιος 2021, 6-11. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Οι τοίχοι που μπορούσαν να μιλάνε. Θραύσματα από την ιστορία του Παλαιού Χημείου στην Οδό Σόλωνος, Χημικά Χρονικά, 84(4), Μάιος 2022, 14-17. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Διαβάζοντας τον “Ερμήλο” του Μιχαήλ Περδικάρη διακόσια χρόνια μετά. Ενστάσεις και αγωνίες για τη νεωτερική επιστημονική σκέψη, στο Ο Διαρκής Αγώνας για την Απελευθέρωση στη Δυτική Μακεδονία, 1821-1912, Δήμος Κοζάνης-ΕΔΥΜΜΕ, Κοζάνη 2021, 199-213.

Ηρακλής-Αλέξανδρος Βογιατζής, Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Αλγόριθμοι στη  Δημόσια Σφαίρα, Αυτόματον, τομ.2 (1), σ. 7-29, 2022.

Συνέδρια

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Κλιματική αλλαγή και επιστημονική φαντασία. Μια παλιά ιστορία, Προσκεκλημένη ομιλία σε εκδήλωση ΕΕΦ και Κοινότητας Σελλασίας, Σελλασία, 24 Ιουλίου 2020.

Βλαχάκης Ν. Γιώργος, Δίκτυα επιστημονικής επικοινωνίας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας (19ος-20ος αιώνας), 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», ΙΑΚΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 10-11 Ιουλίου 2020.

Βλαχάκης Ν. Γιώργος, Mια βασίλισσα γνωρίζει (και όχι μόνο) τη νεώτερη Φυσική. H αλληλογραφία Φρειδερίκης-Heisenberg, 6ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Επικοινωνία, πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση στην ύστερη νεωτερικότητα», ΙΑΚΕ, Ηράκλειο Κρήτης, 10-11 Ιουλίου 2020.

Παναγιώτης Λάζος & Γιώργος Βλαχάκης, Η γερμανική συμβολή στον εμπλουτισμό των επιστημονικών οργάνων φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αγορές και προσκτήσεις, Ελληνογερμανικές διασταυρώσεις από τη Γερμανική Αυτοκρατορία στην εισβολή της Βέρμαχτ στην Ελλάδα (1871–1941) Διεθνές Ψηφιακό Συνέδριο, 24–27 Σεπτεμβρίου 2020.

Βλαχάκης Ν. Γιώργος, «Κλιματική αλλαγή. Ποιος θα γράψει την ιστορία της;», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ, Προσκεκλημένη ομιλία, Ερέτρια, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020.

Βλαχάκης Ν. Γιώργος, «Η Φυσική και ο ρόλος της στην Επανάσταση του 1821», 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΕΕΦ, Προσκεκλημένη ομιλία, Ερέτρια, 25-27 Σεπτεμβρίου 2020.

(With Panagiotis Lazos), A telescope’s lack of fortune. The Newall telescope, Scientific Instrument Commission, XXXIX Scientific Instrument Symposium, September 2020, London (virtually) 

George Vlahakis, Helλenic Open University, Greece, Elli Lambridis, a Greek woman philosopher and her „dialogue“ with German philosophy of early 20th century, The XVIIIth Symposium of the International Association of Women Philosophers, Paderborn University, Germany, July 18-21, 2021 (virtually) 

George N. Vlahakis, The Expo 58 as a global event for the development of scientific instruments in the Cold War and its use in spy novels, 26th International Conference DHST/IUPST, Prague, 25-31 July 2021.  

(με Μαρία Χούπη), Φύλο και Φυσική: Μια έρευνα σε μαθητές/τριες τριών περιοχών της Ελλάδας,  Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο  «Εκπαιδευτικοί & Εκπαίδευση STE(A)M» |  STE(A)M educators & education, 7-9 Μαΐου 2021, Πάτρα.

George N. Vlahakis,  Islamic and Orthodox Christian Perspectives of Science After 17th Century, 2nd International Prof. Dr. Fuat Sezgin Symposium on the History of Science in Islam, October 7-9, 2021. 

George Ν. Vlahakis, Reading the Stars in late Byzantium and the Balkans under the Ottoman Empire, “Writing the Heavens” – Celestial Observations in Literature, 800–1800, 2021 October 07 – 09, Erlangen, Germany. 

George N. Vlahakis,  The adventures of a Greek priest, the acquaintance of Newtonian physics and other stories in 18th century Romania, Re-Configuring “Central” Europe in Its Way towards Modernity. Language, Knowledge and Ideology Transfer through Translations of Secular Texts in Pre-Modern Times (1770-1830), November the 5th -6th 2021, University of Jasi.

George N. Vlahakis, Hegel and Helle Lambrides on time. An imaginative dialogue, Paderborn University, 22-25 November 2021. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης,  Χριστόφορος Κουταλεύς, ένας ξεχασμένος Έλληνας επιστήμονας στην Πετρούπολη του 19ου αιώνα, Ημερίδα «Αμυντικές και πολιτιστικές πτυχές των ελληνο-ρωσικών σχέσεων 18ος-20ος Αιώνας», Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 10 Νοεμβρίου 2021. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Τα διδακτικά βιβλία Φυσικής στο Ελληνικό Κράτος μέχρι και λίγο μετά τη Μεταπολίτευση, Συνέδριο Αναζητώντας τη Γνώση: Τα διδακτικά εγχειρίδια στο ελληνικό κράτος, ΙΕΠ και ΕΒΕ, 17-19 Δεκεμβρίου 2021. 

(με Ηρακλή Βογιατζή), Αλγόριθμοι στην δημόσια σφαίρα: τεχνο-επιστημονικός λόγος και η επικοινωνία της επιστήμης”,  11ο  Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021, Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την εποχή της Πανδημίας: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές, 26-28 Νοεμβρίου 2021 (διαδικτυακά). 

George N. Vlahakis,  Changing Climate, Changing Lives. Climate and Society in Greek cities from the antiquity to the present6th International Medclivar Conference , Marrakesh, 3-8 October 2022. 

George N. Vlahakis, Προσκεκλημένη ομιλία στην 9η Ημερίδα Νέων Επιστημόνων, ΕΕΒΜΒ, 1η Δεκεμβρίου 2022, Science Communication as a vehicle for understanding Life Sciences in the public sphere. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Ηρακλής Βογιατζής, Η ανασυγκρότηση, το δόγμα Τρούμαν και η αμερικανική βοήθεια στην Ελλάδα, Τεχνο-επιστημονικές όψεις του ελληνικού κράτους, από τον 20ο και τον 21ο αιώνα: Προσεγγίσεις από το πεδίο Επιστήμη, Τεχνολογία, Κοινωνία, ΕΚΠΑ και ΕΑΠ, Innovathens,  Αθήνα, 30-31 Μαρτίου 2023. 

George N. Vlahakis, The real body-the imaginative body. Women and their bodies in the ancient Greek drama, International Conference Women and their Body, Paderborn University, 16-17 March 2023. 

George N. Vlahakis, Patterns of Science in 19thcentury Greek Literature, SLSAeu International Conference on Models, Metaphors and Simulations. Epistemic Transformations in Science, Literature and the Arts, Erlangen, Germany, May 2023. 

Vlahakis George-Konstantopoulos, Konstantinos-Vogiatzís, Iraklis/Βλαχάκης Γεώργιος-Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος-Βογιατζής Ηρακλής (Universidad Abierta de Grecia-Laboratorio de Comunicación de la Ciencia): Caminante, no hay camino. Διαδρομές από το πουθενά στο κάπου για τους ξενιτεμένους Έλληνες επιστήμονες μετά τον εμφύλιο και πριν τη μεταπολίτευση //Caminante,no hay camino. Rutas de la nada a algún lugar para los científicos griegos, errantes después de la guerra civil y antes de la transiciónΔιεθνές Συνέδριο ΠΡΟΣΦΥΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑ Congreso Internacional REFUGIO Y EXILIO, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης, Απρίλιος, 2023. 

Γιώργος Ν. Βλαχάκης, Νοητός Διάκοσμος. Ο Κοζανίτης γιατρός Μιχαήλ Περδικάρης ως διακοσμητής της ελληνικής παράδοσης σε ένα πνευματικό περιβάλλον που εν πολλοίς αμφισβητούσε, Διημερίδα «Η Βιβλιοθήκη Κοζάνης και ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός». 

 Γιώργος Ν. Βλαχάκης, «Πάσι τοις ορθοδόξοις του ημετέρου ποιμνίου… Επιστήμη και θρησκεία στο έργο του Νικηφόρου Θεοτόκη», Ετήσια ημερίδα δημόσιας ιστορικής βιβλιοθήκης Ζαγοράς «Η φιλοσοφία, η επιστήμη και η λογοτεχνία μέσα από τους θησαυρούς της Βιβλιοθήκης της Ζαγοράς», 26 Αυγούστου 2023.