Λουκάς Φρέρης

Υπ. διδάκτωρ Friedrich-Alexander-Universität

Είμαι υποψήφιος διδάκτορας Ιστορίας της Επιστήμης στο Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, υπό την επίβλεψη της Καθηγήτριας Μαρίας Ρεντετζή. Συγχρόνως, εργάζομαι ως Research Assistant στο πρόγραμμα ERC «Ζώντας με τη Ραδιενέργεια», εξερευνώντας την ιστορία της ακτινοπροστασίας και τον ρόλο του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας. Η έρευνά μου επικεντρώνεται στην ιστορία της ακτινοπροστασίας στη μεταπολεμική Ελλάδα και στις πολιτικές, διπλωματικές της προεκτάσεις. Διαθέτω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην «Ιστορία και Φιλοσοφία της Επιστήμης και της Τεχνολογίας» (ΕΚΠΑ/ΕΜΠ) και ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2016.

Δημοσιεύσεις

Aske Hennelund Nielsen, Kapil Patil, Loukas Freris & Mohamed Elsayed “Nuclear Research in Medicine after the Second World War,” H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften, H-Soz-Kult. Kommunikation und Fachinformation für die Geschichtswissenschaften (H-Soz-Kult, 10 July 2023), http://www.hsozkult.de/conferencereport/id/fdkn-137118.

Loukas Freris & Maria Rentetzi, “‘One woman started it all’ Gendered Approaches to the Governance of Knowledge in Postwar Greece,” in A Beard to Govern (through) the Technosciences An Historical Perspective (19th-21st century) eds. Isabelle Lémonon & Grégory Dufaud, [Berghahn Books, under publication].

Loukas Freris, “‘Through Diplomatic Channels’: Science, Diplomacy, and Greece’s Efforts for Election to the IAEA Board of Governors, (1957–1961),” in Diplomatic Studies of Science: The Interplay of Science, Technology, and International Affairs after the Second World War ed. Maria Rentetzi, [under publication].

Loukas Freris, “The Introduction of Radiation Protection Rules in Postwar Greece as part of IAEA’s Collective Expertise,” in Negotiating Radiation Protection: Risk, Assurance, and Insecurity in the Global Cold War, eds. Maria Rentetzi, Angela N. H. Creager and M. Susan Lindee, [under publication].

Maria Rentetzi & Loukas Freris, “How to turn a Mobile Laboratory into a Diplomatic Bag: International Relations, the IAEA and Nuclear Diplomacy,” [Unpublished manuscript].

Loukas Freris & Ekaterina Rybkina, “‘Gagarin Save Us’: Yuri Gagarin’s Visit to Athens in 1962 and space exploration as a cold war battlefield,” [Unpublished manuscript].

Λουκάς Φρέρης, «Στο Παλομάρες Μπάνια και στην Αθήνα Φράουλες”, Αυγή – Πρίσμα: Ένθετο για τις Επιστήμες την Τεχνολογία και την Κοινωνία, 27 Ιουλίου 2019.

Λουκάς Φρέρης, « «Ένα πολυτάραχο και κάποιες φορές επικίνδυνο ταξίδι»: Το κινητό εργαστήριο ραδιοϊσοτόπων στην ελληνογιουγκοσλαβική ύπαιθρο», Newspaper Αυγή – Πρίσμα: Ένθετο για τις Επιστήμες την Τεχνολογία και την Κοινωνία, 27 Σεπτεμβρίου 2019.

Συνέδρια

(13-14.06.2022) Participation to the 2021 Gordon Cain Conference. Diplomatic Studies of Science: The Interplay of Science, Technology, and International Affairs after the Second World War. Title of paper: “Through Diplomatic Channels”: Science, Diplomacy, and Greece’s efforts for election to the IAEA Board of Governors (1957-1961).

(16-20.07.2022) Participation in the 6th international workshop (Syros, Greece July 16-20, 2022): Communicating Science, Philosophy and Literature. Title of presentation: “Atomic” Messages: Stamps, Seals, and Postal Envelopes as Archival Sources.

(1.11.2022) Presentation at the STAND ECR webinar. Title of paper: “Through Diplomatic Channels”: Science, Diplomacy, and Greece’s efforts for election to the IAEA Board of Governors (1957-1961).

(17.2.2023) Presentation, by invitation, at the University of Athens, Greece. The workshop was organized by the University of Athens. Discussant: Danae Karydaki, postdoctoral researcher, University of Thessaly. Title of the talk: “Greece in the atomic age: The Greek Atomic Energy Commission and the ‘Demokritos’ Nuclear Centre (1954-1978).”

(21.3.2023) Participation at the “Nuclear Research in Medicine after the Second World War” symposium in Vienna (21-22 March 2023). Presentation title: “‘A Peaceful Bomb’: Radiotherapy and the IAEA Experiment.”

(24.3. 2023) Participation, by invitation, in the Nuclear Histories of Europe workshop in Amsterdam. The workshop was co-organized by Mario Daniels from the Duitsland Instituut Amsterdam and Karena Kalmbach from the Futurium Berlin. Chapter title: “Greece in the Atomic Age: The Greek Atomic Energy Commission and the ‘Demokritos’ Nuclear Centre (1954-1978).”

(27.5.2023) Presentation at the Fifth Conference of the New Diplomatic History Network, “Diplomacy situated: settings, personas, practices,” University of Turku, Finland, 25th-27th May 2023. Presentation title: “From Technical Assistance to Global Influence: Unveiling the IAEA’s Nuclear Diplomacy Legacy.”

(23.5.2023) (With Maria Rentetzi and Ekaterina Rybkina) Second phase of the workshop “Science Communication and the Dissemination of Knowledge in Cold War Greece,” Athens, Greece. Paper Title: “Gagarin Save Us”: Yuri Gagarin’s Visit to Athens in 1962 and Space Exploration as a Cold War Battlefield.

(28.6.2023) Speech as representative of the German IKYDA project team at the workshop organized by DAAD-Greece and the Hellenic Open University in Athens. Speech title: Science Communication and the Dissemination of Knowledge during the Cold War: The Greek Contribution.

(4.7.2023) (with Maria Rentetzi) 1st International Workshop “Giannis Pountos”: Communication of Science and Literature in the Multiverse, Aegina, Greece, July 3-5, 2023. Presentation Title: The UNESCO Mobile Library and Gendered Approaches to the Diffusion of Knowledge in Postwar Greece.