Μαρία Χούπη

Διδάκτρωρ ΕΑΠ

Η Μαρία Χούπη υπήρξε εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ 04.01 Φυσικών Επιστημών. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους στην Ιατρική Φυσική και στα Συστήματα Επικοινωνιών Δεδομένων. Έχει εκπονήσει τη Διδακτορική της Διατριβή στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιο. Είναι επιμορφώτρια β’επιπέδου κλάδου ΠΕ4(φυσικών) και επιμορφώτρια ενηλίκων. Προσπαθεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης και της διοίκησης λαμβάνοντας μέρος σε επιμορφωτικά προγράμματα. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχει δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Είναι στέλεχος της Προεδρίας της Κυβέρνησης στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού στον Τομέα Παιδείας, Υγείας και Εργασίας.

Δημοσιεύσεις
Συνέδρια